Επικοινωνια

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις εργάσιμες ημέρες:

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην διεύθυνση support-gr@playenergy.enel.com

Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 72 εργάσιμες ώρες.